Védjegyoltalom és szerzői jog

A portál oldalai, az azokat megjelenítő képernyő, a logók, grafikák szerzői és egyéb joga - ellenkező kikötés hiányában – a Global Spider Kft. tulajdona. Ezen védett eszközök oldalainkon való feltüntetése nem jelenti azt, hogy ezeket bárki más külön engedély nélkül használhatja. A védett eszközök jogosulatlan felhasználása törvénysértő.

 

Kárfelelősség korlátozása

A Global Spider Kft. semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges vagy következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a site-al kapcsolatban vagy a site használatából vagy a site használatra képtelen állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hibából, hiányosságból, üzemzavarból, meghibásodásból, információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vagy vonal- vagy rendszerhibából keletkeznek, abban az esetben is, ha a Global Spider Kft.-t vagy annak képviselőjét ilyen lehetséges károkról, veszteségekről vagy költségekről tájékoztatták. Más internetes forrásokkal való kapcsolat felvétele az ön saját felelősségére történik, az ezen forrásokban szereplő tartalom, helytállóság, kifejezett vélemények és más kapcsolódó elemek a Global Spider Kft. által nem kerültek ellenőrzésre, megvizsgálásra vagy jóváhagyásra. A portálon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata mindenkor a látogatók saját kockázatára és felelősségére történik. A portálon található direkt linkeken keresztül elérhető más honlapokon található információkat a Global Spider Kft. nem ellenőrzi, ezek mindenkori elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget vállalni nem tud.

 

 

<< Vissza