Indítsa el fotópályázatát!

Indítsa el fotópályázatát!

Jelenjen meg az üzenőfalakon!

Jelenjen meg az üzenőfalakon!

Növelje a like-ok számát!

Növelje a like-ok számát!

Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban: ÁSZF)

amely létrejött elektronikus úton egyrészről

Cég neve: Global Spider Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Egyetem utca 21/B
Adószám: 23528136-1-19
Cégjegyzékszám: 19-09-514456
Képviselő: Fekete István ügyvezető
Honlap: www.globalspider.hu
E-mail cím: info@globalspider.hu

a továbbiakban Szolgáltató,

másrészről

az Előfizető, azaz a regisztráció során megadott és ezen szerződés elfogadásakor megerősített adatokkal rendelkező természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb olyan jogalany, aki saját nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat

a továbbiakban Előfizető között,

a továbbiakban a Szolgáltató és az Előfizető együttesen mint Felek között, az alábbi feltételekkel:

1. Az ÁSZF tárgya

A Szolgáltató kijelenti, hogy Facebook Fotópályázat elnevezésű internetes weboldalt és Facebook alkalmazást (továbbiakban: Alkalmazás) üzemeltet, amely elérhető a http://www.globalspider.hu/fbphoto/ internet címen. A Facebook alkalmazás olyan elektronikus szolgáltatás, amivel az Előfizető a saját üzemeltetésű Facebook rajongói oldalán fotópályázati kampányt bonyolíthat le. A fotópályázatot az Előfizető rajongói vehetik igénybe (továbbiakban: Felhasználók), miután "like"-olták annak rajongói oldalát. A Felhasználók egy-egy kampány keretén belül feltölthetik fényképeiket, valamint szavazhatnak a már feltöltött fényképekre. Az Előfizető az adminisztrátori felületen keresztül szabályozhatja, hogy egy Felhasználó maximum hány fényképpel pályázhat, valamint megszabhatja, hogy a szavazatok milyen szabályok szerint adhatóak le.
Az Alkalmazás az Előfizetői számára biztosít egy adminisztrátori felületet, amin keresztül - regisztrációt követően - létrehozhatják, módosíthatják és nyomon követheti kampányaikat.

Az ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott Alkalmazás igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, az Alkalmazás igénybevétele során a Felek között, valamint a Felek és Felhasználók között keletkező jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

2. Az ÁSZF hatálya

2.1. Az Alkalmazásba történő regisztrációval az ÁSZF feltételeit az Előfizető magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.2. Az Előfizető regisztrációjával, mint ráutaló magatartással létrejött a Felek közötti szerződés a jelen ÁSZF alapján. A Szolgáltató és az Előfizető között létrejövő ÁSZF nem kerül iktatásra. A Szolgáltató ugyanakkor biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a későbbiekben is hozzáférhető legyen.

2.3. Az ÁSZF határozatlan időre szól.

3. Jogok és kötelezettségek

3.1 Az Előfizető saját játékszabályzatot hozhat létre, amely a kampányban részt vevő Felhasználók számára kötelező érvényű.

3.2 A Felhasználók emellett hozzájárulnak ahhoz, hogy az Alkalmazás elmentse és tárolja azok nyilvános adatait, az e-mail címet, valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nevükben bejegyzéseket hozhat létre a Facebook-os üzenőfalukon.

3.3 A fényképeket feltöltő Felhasználók kijelentik, hogy annak minden jogával bírnak, és felhatalmazzák a Szolgáltatót, valamint az Előfizetőt, hogy a képeket változtatás nélkül szabadon, korlátozás nélkül felhasználja, vagy továbbadja, azokat online, vagy offline médiákban megjelentetheti. A képek átméretezése és vágása nem minősül változtatásnak. A Szolgáltató és az Előfizető jogosult a képek felhasználói jogait harmadik félre átruházni.

3.4 A Szolgáltató és az Előfizető felhasználási joga nem kizárólagos, tehát a Felhasználó a fotókat továbbra is szabadon felhasználhatja, és rendelkezhet velük.

3.5 A Felhasználó szavatol azért, hogy az átadott fotók felhasználása semmilyen akadályba nem ütközik, a fotók jogtiszták, senki felhasználási-, kiadói-, személyiségi jogát nem sértik.

3.6 A Felhasználó a fentiekért teljes körű felelősséget vállal, és helytáll bármilyen utóbb felmerült jogdíjigényért vagy egyéb követelésért.

3.7 A Szolgáltató és az Előfizető a beérkezett fotókat moderálhatja, és a jogszabályba ütköző, a közízlést vagy a közerkölcsöt sértő tartalmú képeket a versenyből kizárhatja, és törölheti azokat.

3.8 A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a feltött fényképek tartalmával kapcsolatban.

3.9 A nyereményjáték nyertesein kívüli pályázók számára sem díjazás, sem fizetés nem jár a fotók megjelentetéséért.

3.10 A nyereményjáték nyerteseit az Előfizető díjazza, a kampány elején közzétett feltételeknek megfelelően.

3.11 Az Előfizető a regisztrációval a jelen szerződés feltételeit elfogadja.

3.12 A Felhasználók a nevezéssel és a fotók feltöltésével a jelen szerződés és a kampány játékszabályzatát feltételeit elfogadják.

4. Díjazás

4.1 A Szolgáltató az Alkalmazás felhasználását díjazás ellenében szolgáltatja, melynek mértéke a mindenkori díjszabás szerint alakul. A felhasználás kampányonként díjköteles, egy (vagy bármennyi) kampány megrendelése nem kötelezi a Szolgáltatót további kampányok biztosítására, és lehetőséget ad az árak változtatására. A kampányok megrendelését követően a Szolgáltató díjbekérőt állít ki, melyet e-mail-ben elküld az Előfizető regisztrációkor megadott e-mail címére. A Szolgáltató a díjbekérőn szereplő összeg beérkezése után aktíválja az Alkalmazást, melyet követően számlát állít ki, melyet elpostáz az Előfizető címére.

4.2 A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a kampányok idejei alatt (amelyek maximum 30 nap hosszúak lehetnek) az Alkalamzást elérhetővé teszi, és felhasználható állapotban tartja minimum 95%-os rendelkezésre állással. Amennyiben a kampány teljes ideje alatt a Szolgáltató számára felróható okokból az Alkalmazás nem elérhető, úgy a Szolgáltató a kiesett idővel meghosszabbítja a kampányt, vagy az Előfizető külön kérésére a kiesett szolgáltatási időre eső időarányos előfizetői díjat visszatéríti.

4.3 A kifizetett és elindított kampányt megállítani, azt visszavonni az Előfizető nem jogosult, amennyiben mégis megteszi, akkor nem tart igényt a díjazás részbeni, vagy egészbeni visszatérítésére.

5. Vegyes rendelkezések

5.1 A jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja 2012.02.25. A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató az új szerződési feltételeket közzéteszi az Alkalmazás weboldalán, és a weboldal nyitóoldalán figyelmezteti a felhasználókat a szerződési feltételek módosulásáról és a hatályba lépés időpontjáról. A figyelmeztetés elmulasztása az új ÁSZF hatálybalépését nem érinti.

5.2 A Szolgáltató az Alkalmazás szolgáltatásait kizárólag jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek között biztosítja, azoktól való eltérés nem lehetséges.

5.3 A portál oldalai, az azokat megjelenítő képernyő, a logók, a grafikák szerzői és egyéb joga - ellenkező kikötés hiányában – a Global Spider Kft. tulajdona. Ezen védett eszközök oldalainkon való feltüntetése nem jelenti azt, hogy ezeket bárki más külön engedély nélkül használhatja. A védett eszközök jogosulatlan felhasználása törvénysértő.

5.4 A Global Spider Kft. semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges vagy következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek az Alkalmazással kapcsolatban vagy az Alkalmazás használatából vagy az Alkalmazás használatra képtelen állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hibából, hiányosságból, üzemzavarból, meghibásodásból, információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vagy vonal- vagy rendszerhibából keletkeznek, abban az esetben is, ha a Global Spider Kft.-t vagy annak képviselőjét ilyen lehetséges károkról, veszteségekről vagy költségekről tájékoztatták. Más internetes forrásokkal való kapcsolat felvétele az Ön saját felelősségére történik, az ezen forrásokban szereplő tartalom, helytálóság, kifejezett vélemények és más kapcsolódó elemek a Global Spider Kft. által nem kerültek ellenőrzésre, megvizsgálásra vagy jóváhagyásra. A portálon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata mindenkor a látogatók saját kockázatára és felelősségére történik. A portálon található direkt linkeken keresztül elérhető más honlapokon található információkat a Global Spider Kft. nem ellenőrzi, ezek mindenkori elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget vállalni nem tud.

5.5 A Global Spider Kft. fenntartja a jogot az Alkalmazás használata során birtokába jutott képek és adatok saját oldalain történő felhasználására. Ebbe bele tartozik az Előfizető nevére, honlapjára és Facebook rajongói oldalára való hivatkozás, valamint a futó és lezárult kampányok során keletkezett összesített adatok felhasználása is (like növekedés, pályázatok, szavazatok száma, stb.).

 

<< Vissza